Hermien Buytendijk

Hermien Buytendijk (1948) weet in haar keramiekbeelden lichte satire en een glimlach treffend weer te geven. Elk stuk is uniek en zijn als verhalen over mens en dier met al hun eigenaardigheden, hun grootsheid en hun kleine onhebbelijkheden.